متن کامل خبر


 
چاپ کتاب فرهنگ توصیفی اصطلاحات انفورماتیک زیست پزشکی (دو زبانه)

خلاصه خبر: کتاب فرهنگ توصیفی اصطلاحات انفورماتیک زیست پزشکی (دو زبانه)، تألیف دکتر کامبیز بدیع، دکتر سید محمد فیروزآبادی، زینب خداکرمی، مریم خدیوفر و فاطمه یوسف‌زاده، در مهر 1395 چاپ شد.

کتاب فرهنگ توصیفی اصطلاحات انفورماتیک زیست پزشکی (دو زبانه)

کتاب فرهنگ توصیفی اصطلاحات انفورماتیک زیست پزشکی (دو زبانه)، تألیف دکتر کامبیز بدیع، دکتر سید محمد فیروزآبادی، زینب خداکرمی، مریم خدیوفر و فاطمه یوسف‌زاده، در مهر 1395 چاپ شد.

نگارندگان: نگارندگان دکتر کامبیز بدیع، دکتر سید محمد فیروزآبادی، زینب خداکرمی، مریم خدیوفر و فاطمه یوسف‌زاده
نوبت چاپ:اول
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک: 8-32-7589-600-978
بها:250,000 ريال
فرهنگ حاضر، مشتمل بر 2015 مدخل از نوع واژه و اصطلاح پایه و تخصصی حوزه انفورماتیک زیست‌پزشکی به دو زبان فارسی و انگلیسی است. تمامی مداخل، بر حسب الفبای انگلیسی (ار انتهای کتاب) تنظیم شده است. مدخل‌های موجود در این فرهنگ به دو دسته تقسیم می‌شوند: مدخل‌های اصلی که ذیل آن، اطلاعات توصیفی آمده است و مدخل‌های ارجاعی (مشتمل بر کوته‌نوشت) که ذیل آن توضیحی ارائه نشده و با اختصار «نک» (نگاه کنید) به دیگر مدخل‌های اصلی مربوط، ارجاع شده است. در تدوین فرهنگ حاضر، سعی بر آن بود تا هم معادل دقیق فارسی و هم توصیف دقیق مفهومی برای هر مدخل ارائه شود. در همین راستا در این فرهنگ، برای بسیاری از واژه‌ها و اصطلاحات حوزه انفورماتیک زیست‌پزشکی که فاقد معادل فارسی مناسبی بودند، واژه‌گزینی دقیق و ادبی صورت گرفته است. همچنین در ذیل توصیف مداخل، ضمن ارائه مترادف (Syn)، متضاد (Ant) و کوته‌نوشت (Abbr) واژگان و اصطلاحات، در موارد مورد نیاز برای دستیابی به توضیحات تکمیلی، به دیگر مداخل مربوط ارجاع شده است. مشخصات کامل منابع استفاده شده در تدوین این فرهنگ، در فهرست منابع به ترتیب الفبایی، آمده است. همچنین، در انتهای تمامی مدخل‌های غیر ارجاعی، به منبع مورد استفاده با ذکر نام نویسنده و سال انتشار، اشاره شده است.

دریافت فایل فهرست کتاب


5 آبان 1395 / تعداد نمایش : 5426