متن کامل خبر


 
چاپ کتاب مبانی نیروگاه

خلاصه خبر: کتاب مبانی نیروگاه، تألیف دکتر محمدرضا انصاری، دکتر امین حدیدی و مهندس امین داوری، در شهریور 1395 چاپ شد.

کتاب مبانی نیروگاه، تألیف دکتر محمدرضا انصاری، دکتر امین حدیدی و مهندس امین داوری، در شهریور 1395 چاپ شد.

نگارندگان: دکتر محمدرضا انصاری، دکتر امین حدیدی و مهندس امین داوری
نوبت چاپ:اول
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک: 2-34-7589-600-978
بها:420,000 ريال
باتوجه به نبود منبع درسی مناسب، بهروز، متناسب با نیروگاههای موجود در کشور و مطابق با سرفصلهای مصوب درس نیروگاهها که به محدودیت آگاهی علمی دانشجو میانجامد، در کتاب مبانی نیروگاهها سعی شده است تا با گردآوری کتابهای روز دنیا در زمینه نیروگاه و با پوشش کامل سرفصلهای مصوب وزارت علوم برای درس مزبور و با تمرکز بیشتر به نیروگاههای موجود در کشور، کتابی تألیف شود که خلأ موجود را پر کند و بتواند بهعنوان کتاب درسی مناسب و کامل مورد استفاده دانشجویان، اساتید و کارشناسان صنایع مربوط قرار گیرد. کتاب حاضر در 10 فصل تدوین شده است و در نگارش آن تلاش شده است تا حد امکان از واژگان فارسی و رایج در صنعت نیروگاه استفاده شود. کتاب تألیف شده شامل مبانی انواع مختلف نیروگاهها نظیر نیروگاه حرارتی، هستهای، آبی، بادی، مگنتوهیدرودینامیک و هستهای است.

دریافت فایل فهرست کتاب


19 مهر 1395 / تعداد نمایش : 5780