متن کامل خبر


 
شماره 1 فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا چاپ شد

خلاصه خبر: شماره 1 فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا در 30 تیر 1395 چاپ شد

فهرست مقالات

  • ارزیابی میزان روایی روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در تعیین پهنه‌های مناسب توسعه شهری (مطالعه موردی شهرستان آذرشهر)
  • شناسایی راهبردهای آسیب پذیر توسعه اقتصادی منطقه با رویکرد برنامه ریزی فرض بنیاد (ABP) (مطالعه موردی: استان تهران)
  • برآورد ساختار جنگل کاج با استفاده از تصاویر رادارای
  • بررسی الگوهای همدید بارش‌های فوق‌سنگین غرب و جنوب غرب حوضه آب‌خیز دریاچه ارومیه
  • تحلیلی بر تأثیر انسداد مرزها بر امنیت پایدار نواحی روستایی پیرامون(مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان مریوان)
  • مدل‌سازی فضایی تولید سیب درختی در ایران با رویکرد اقلیمی
  • سنجش میزان آسیب پذیری سازه‌ای بیمارستان‌ها از منظر پدافند غیرعامل با مدل(FAHP) (نمونه موردی: کلان شهر اهواز)
  • نقش تکنیک Meta Swotدر برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهر یزد
  • سنجش شاخص چند مرکزیتی عملکردی شبکه شهری(نمونه موردی: شبکه شهری استان مازندران)
  • پیش بینی مکانهای درمعرض خطر فرونشست دشت کرمانشاه با استفاده از مدل فازی

4 مرداد 1395 / تعداد نمایش : 5300