متن کامل خبر


 
كتاب تولید، بهره‌برداری و کنترل «در سیستم‌های قدرت»، نگارش دكتر حسین سیفی، به چاپ رسید

خلاصه خبر: كتاب تولید، بهره‌برداری و کنترل « در سیستم‌های قدرت»، نگارش دكتر حسین سیفی، در 20 تیر 1395 به چاپ رسید.

تولید، بهره‌برداری و کنترل « در سیستم‌های قدرت»

كتاب تولید، بهره‌برداری و کنترل « در سیستم‌های قدرت»، نگارش دكتر حسین سیفی، در 20 تیر 1395 به چاپ رسید.

تألیف: پروفسور آلن.ج.وود، پروفسور بوریس.اف.ولن برگ
مترجم: دکتر حسین سیفی
چاپ اول: 1371
چاپ دوم: 1392
چاپ سوم: 1393
چاپ چهارم: 1394
نوبت چاپ:پنجم
تاريخ انتشار:1395
شمارگان:1000
شابک: 7-62-5394-600-978
بها:280,000 ريال
هدف عمده این کتاب معرفی و بیان موضوعات اقتصادی و مهندسی در رابطه با برنامه‌ریزی، بهره‌برداری و کنترل سیستم‌های تولید و انتقال قدرت است. استفاده اصلی از کتاب جهت دانشجویان سال اول برق (قدرت) تحصیلی تکمیلی است.
هفت فصل اول ترتیبی را پی می‌گیرد که هر فصل مسائل پیچیده‌تر و روش‌های جدیدتری را در برنامه‌ریزی تولید بیان می‌نماید. فصل هشتم روش‌های آماری را در محاسبات مربوط به مصرف سوخت و هزینه تولید انرژی بررسی می‌کند. این فصل مستقل است و می‌تواند بعد از هفت فصل اول در هر جا بیان گردد. فصل نهم کنترل تولید و روش‌های رایج و معمول در شرکت‌های برق آمریکایی را مطالعه می‌نماید. در این فصل سعی کرده‌ایم که تصویری کلی از اینکه چگونه اجزاء گوناگون در سیستم کنترل یک شبکه قدرت با هم کار می‌کنند ارئه نماییم.
موضوعات مربوط به تبادل انرژی و توان بین شرکت‌ها و نیز مسائل مربوط به برنامه‌ریزی اقتصادی که در بهره‌برداری از سیستم‌ها و شرکت‌های بهم پیوسته بروز می‌کند، در فصل دهم بیان شده است. فصل یازدهم قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت را بررسی می‌نماید و چارچوب کلی چگونگی کنترل سیستم‌های قدرت به گونه‌‌هایی که قابلیت اطمینان آن‌ها تقویت شود را بیان می‌نماید. هر سیستمی، من‌جمله یک سیستم قدرت، در مقابل اغتشاشات گوناگون قرار دارد. قابلیت اطمینان در حقیقت بیان وضعیت سیستم در یک موقعیت قابل دفاع در مقابل اینگونه حوادث پیش‌بینی نشده است. فصل دوازدهم، تخمین حالت در سیستم‌های قدرت را معرفی می‌نماید. در این فصل حداکثر شباهت را برگزیده‌ایم چراکه توزیع وزن‌دار اندازه‌گیری در طی بدست آوردن روش به گونه‌ای طبیعی بدست می‌آید.

دریافت فایل فهرست کتاب


30 تیر 1395 / تعداد نمایش : 5788