متن کامل خبر


 
شماره 1 فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی چاپ شد

خلاصه خبر: دوره 5 شماره 1 فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی در 13 تیر 1395 چاپ شد.

دوره 5 شماره 1 فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی در 13 تیر 1395 چاپ شد.

فهرست مقالات

  • اثر میانجی‌گری الگوی صحیح مصرف بر رابطه عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمانشاه
  • مطالعه تاثیر رهبری تحول آفرین بر روی توانمندسازی کارکنان با میانجی گری یادگیری گرایی ( مطالعه موردی: دانشگاه سمنان)
  • بررسی نقش هوش فرهنگی در ارتقا هوشمندی رقابتی
  • طراحی مدل ایجاد جذابیت کارفرما مبتنی برساخت برند متمایز کارفرما
  • بررسی رابطه سبک های رهبری تحولی – تبادلی مدیران با سکوت سازمانی دبیران مقطع راهنمایی شهرستان ری
  • بررسی نقش تسهیم دانش در رابطه میان اجزای سرمایه‌های فکری و رفتار نوآورانه
  • ارائه مدل زمینه ای پنهان سازی دانش در شرکت های تولید نرم افزار

29 تیر 1395 / تعداد نمایش : 5135