متن کامل خبر


 
شماره 8 فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه چاپ شد

خلاصه خبر: دوره 4 شماره 8 فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه در 13 تیر 1395 چاپ شد.

دوره 4 شماره 8 فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه در 13 تیر 1395 چاپ شد.

فهرست مقالات

  • آیین اَراکردن در شِشتَمَد سبزوار
  • اسطورۀ باروری و آیین‌های باران‌سازی در کوهمرۀ سرخی
  • پژوهشی در بازی‌های زبانی ادبیات عامۀ کُردی ایلام
  • پیکرگردانی» در افسانه های جواهرالاسمار»
  • تحلیل نمادین افسانۀ ملک‌جمشید
  • شکل‌شناسی ازدواج در قصه‌های عامه (با تکیه بر قصه‌های مشدی گلین‌خانوم)
  • فصل بهار و مناسبت‌های آن در تقویم کُردی
  • طرح یک فرضیه‌ در تاریخ زندگانی ابوطاهر طرسوسی

29 تیر 1395 / تعداد نمایش : 5059