متن کامل خبر


 
شماره 7 فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه چاپ شد

خلاصه خبر: دوره 3 شماره 7 فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه در 13 تیر 1395 چاپ شد.

دوره 3 شماره 7 فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه در 13 تیر 1395 چاپ شد.

فهرست مقالات

  • اُلّاه‌خوانی: تجلی عشق و حماسه در جشن‌های کویرنشینان
  • بررسی و تحلیل اشعار اشیا
  • تأثیر جنسیت بر اشعار عامۀ بختیاری
  • تحلیل و معنایابی کارنواها در تالشی جنوبی
  • ترانه‏ های کار در شهرستان کهگیلویه (دهدشت)
  • جنبه های ادبی منظومۀ شاه‌باجی
  • داستان منظوم حیدر و سمنبر به روایت مردم بلوچ
  • شاهنامة کردی و مقایسة آن با شاهنامۀ فردوسی
  • شروه، قهس و لالایی‌های کهگیلویه و بویراحمد
  • ویژگی‌های ساختاری و ادبی دوبیتی‌های سیستان

29 تیر 1395 / تعداد نمایش : 5074