متن کامل خبر


 
فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی چاپ شد

خلاصه خبر:

دوره 19 شماره 4 فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی در 30 خرداد 1395 چاپ شد.

فهرست مقالات

  • افول قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی در برابر فرزندان» و شیوه‌های جبران خسارت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
  • سوءاستفاده از اختراع توسط محتکران حق اختراع
  • تحلیل دلایل قابلیت جبرانِ «مخاطرات احتمالی درمان» در مسؤولیت مدنی پزشک (نظام حقوقی ایران و فرانسه)
  • مطالعه تطبیقی تأثیر تقلب شخص ثالث بر پرداخت وجه معاملات اسنادی
  • بررسی نقش ابراز اراده و روش‌های آن در ایقاع
  • ارتقای موفقیت شرکت؛ وظیفه‌ای برای مدیران (مطالعه در حقوق انگلیس و ایران )
  • اعتبار امر مختوم آرای داوری در حقوق ایران و آمریکا

8 تیر 1395 / تعداد نمایش : 5127