متن کامل خبر


 
دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران و برنامه‌ریزی و آمایش فضا در فرایند چاپ قرار گرفت

خلاصه خبر:

دوره 20، شماره 1 (بهار 1395)
فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران در 2 تیر 95 در فرایند چاپ قرار گرفت

دوره 20، شماره 1 (بهار 1395)
فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا در 2 تیر 95 در فرایند چاپ قرار گرفت


8 تیر 1395 / تعداد نمایش : 4957