متن کامل خبر


 
کتاب تکنولوژی پاستا و سمولینا چاپ شد

خلاصه خبر: کتاب تکنولوژی پاستا و سمولینا، تألیف دکتر محمد حسین عزیزی، مهندس مهدی امینی، مهندس محسن امینی و مهندس آرش سلطانی، در 21 اردیبهشت 1395 چاپ شد.

تکنولوژی پاستا و سمولینا

نگارندگان:دکتر محمد حسین عزیزی، مهندس مهدی امینی، مهندس محسن امینی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
شمارگان: 1000
شابک: 9-19-7589-600-978
بها: 220.000 ریال
تکنولوژي پاستا و سمولینا کتابی است که می‌توان از آن براي آموزش نیروهاي صنعتي و یا پژوهشي و دانشگاهي بهره برد. فصل‌هاي گوناگون این کتاب به گونه‌اي نوشته شده است که نیاز به آموزش نیروهاي مرتبط به بخش مربوط را مرتفع می‌سازد، براي مثال در فصل هفتم نه تنها عوامل مؤثر بر کیفیت با نگاهی جامع شرح داده شده است بلکه به‌گونه‌اي وظایف و نوع ارتباطات حرفه‌اي بین مسئول تولید و کیفیت شرح داده شده است و یا در فصل‌هاي چهارم و ششم جداول عیب‌یابی نگاهی کلی را براي کارکنان فنی فراهم می‌کند. گرچه پیش از این در ایران کتاب‌هایی در زمینه پاستا نگاشته شده است ولی مزیت این کتاب در نگاه بیشتر صنعتی آن به تکنولوژي پاستا و سمولینا می‌باشد. این کتاب را به تمامی همکاران در دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشي و توليدي پیشنهاد می‌شود و امید است کتاب حاضر در قسمت‌هاي صنعتی، تولیدي و پژوهشی و دانشگاهي مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

دریافت فایل فهرست کتاب


22 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 5367