متن کامل خبر


 
فصلنامه عمران چاپ شد

خلاصه خبر:

دوره 16 شماره 1
فصلنامه عمران در 13 اردیبهشت 1395 چاپ شد.

فهرست مقالات

 • بررسی تأثیر میراگر اصطکاکی سیلندری بر پاسخ لرزه ای سازه های فلزی
 • ارزیابی ریزساختاری میزان مصرف آهک و پیشرفت واکنش‌های پوزولانی خاک‌ واگرای تثبیت‌شده با آهک
 • بررسی رفتار لرزه‌ای لوله‌های مدفون فولادی تحت اثر گسلش‌نرمال
 • بررسی قابلیت سیستم الکتروفنتون با استفاده از الکترود گرافیت با پوشش نانو لوله کربن در حذف رنگزای اسید اورانژ 7
 • ارائه ی روشی جدید جهت تعیین جابجایی و نیروی وارد بر شمع های نصب شده در شیب های خاکی
 • شبیه سازی عددی شکل گیری جت حاصل از خرج گود و نفوذ آن در اهداف بتن مسلح
 • تحلیل و ارزیابی پارامترهای موثر بر فرونشست زمین• ارزیابی عملکرد دیوار حائل خاک مسلح با تسلیح‌کننده‌های مورب، رویه شیب‌دار و مهار تسلیح‌کننده‌ها
 • مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان آشفته در میدان دو آبشکن با روشPIV
 • تحلیل رفتار اتصالات لوله ای T شکل تقویت شده به وسیله موادکامپوزیتی (FRP) تحت بار محوری فشاری
 • بررسی اثرات مؤلفه قائم زلزله‌های نزدیک ودور از گسل بر پل سه دهانه راه آهن
 • محاسبه‌ی ضریب شکل‌پذیری معادل با در نظر گرفتن اثرات خستگی کم‌چرخه
 • تعیین منحنی عملکرد روسازی با استفاده از مطالعه موردی
 • بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با آستانه پلکانی
 • مطالعه آزمایشگاهی تاثیر رفتار هیسترسیس هیدرولیکی بر روی ظرفیت باربری کالیفرنیا یک مخلوط ماسه رسی تراکم پذیر غیراشباع
 • مدل‌سازی تیرهای بتن‌مسلح تحت پیچش با مدل خسارت - خمیری
 • بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین خمیر سیمان و سنگدانه در بتن
 • عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی
 • توسعه میراگر شکافدار در محل اتصال تیر به ستون با ایجاد شکاف‌های بیضی
 • بهینه‌سازی حداکثر تراز تانک با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان
 • ارزیابی رفتار لرزه ای قاب خمشی فولادی با مهاربند هم مرکز دارای لقی اولیه
 • بررسی الگوی جریان اطراف آبشکن با دیواره‌ی شیب‌دار

20 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 5278