متن کامل خبر


 
دوماهنامه جستارهای زبانی چاپ شد

خلاصه خبر:

دوره 7، شماره 1 ‌(فروردین- اردیبهشت)
دوماهنامه جستارهای زبانی در 11 اردیبشت 1395 چاپ شد.

فهرست مقالات

 • نشانه‌معناشناسی زاویه‌های دید در داستان صلح براساس نظریة ژاک فونتنی
 • فرایند تحوّل طنین‌معنایی به معنای ضمنی در زبان فارسی؛ یک بررسی درزمانی
 • بررسی تأثیر کنش‌های گفتاری غیرمستقیم با ساختار پرسشی بر روند گفت‌وگو از منظر زبان روسی
 • اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان همدان
 • واج‌آرایی کلمات فارسی با ساخت هجایی (C)V.CVC(C)
 • ویژگی‌های فعل مرکب با مصادر قرضی و اشتقاق‌های آن از زبان عربی در فارسی معاصر : ویژگی‌ها و محدودیت‌ها دیدگاه صرف شناختی
 • الگوهای بی‌ادبی کلامی در نمایش‌نامه‌ی «صیادان»
 • تحلیل انسجام و هماهنگی انسجامی در مقامة مضیریّة بدیع الزمان همدانی
 • تحلیل سبک‌شناختی چند حکایت گلستان در پرتو دستور نقشگرای نظام‌مند هالیدی
 • تفاوت عملکرد حافظة کاری و سوگیری توجه در واژگان زبان اول و دوم در فارسی‌آموزان چینی زبان
 • افزوده‌های اجباری در زبان فارسی
 • بررسی میزان روایی آزمون زبان انگلیسی کنکور دکتری با استفاده از چارچوب بررسی سازه استدلال‌محور

19 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 5251