متن کامل خبر


 
دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث چاپ شد

خلاصه خبر:

دوره 2- شماره 2 (پیاپی 4)- پاییز و زمستان 1394

فهرست مقالات:

  • نقدی بر ترجمه فارسی قرآن‌کریم حدّادعادل از منظر ترجمه مفهومی
  • بررسی شبکه معنایی حرف «فی» و اهمیت آن در ترجمه قرآن از منظر معنی شناسی شناختی
  • واکاوی و نقد ترجمه آیات کلامی (مطالعه موردی: خطاب های عتاب گونه به پیامبر اکرم (ص) در قرآن کریم
  • نقد و بررسی ترجمه شهیدی از نهج البلاغه بر اساس نظریه «گرایش های ریخت شکنانه» آنتوان برمن
  • گستره معنایی ساختارهای صرفی قرآن کریم و چالش های ترجمه به فارسی
  • روش شناسی ترجمه ادوات تأکید در ترجمه های معاصر قرآن کریم (مطالعه موردی: إِنَّ، إِنَّما، نون تأکید)

13 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 5284