متن کامل خبر


 
فصلنامه حقوق تطبيقی چاپ شد

خلاصه خبر:

دوره 19- شماره 3- پاییز 1394

فهرست مقالات:

  • امکان سنجی پذیرش «نظریه شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران،کشورهای اسلامی،غرب و فقه اسلام
  • جایگاهِ «تعویق صدور حکم» در حقوقِ ایران با رویکردی تطبیقی به قوانینِ فرانسه، انگلستان و آلمان
  • شروط تحقق خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آنتورپ با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران
  • ویژگی های حمایت از نرم افزارهای اختراعی
  • چالش‌‌های نمایندگی سهامداران خواهان دعوای مشتق در حقوق ایران: با نگاهی به حقوق انگلیس
  • قلمرو تعهد به ارائه‌ اطلاعات به مصرف‌کننده در حقوق ایران و انگلیس
  • بررسی نظریة استاپل ناشی از وعده

13 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 5550