متن کامل خبر


 
چاپ کتاب مباحث ویژه در مدیریت زنجیره تأمین؛ با تمرکز بر مدلسازی مذاکره بین شرکا

خلاصه خبر: در این کتاب به مذاکره به‌عنوان، مذاکره یک رویکرد اساسی برای حل مسائل و تعارضات در زمینه‌هایی نظیر زمانبندی، برنامه‌ریزی تولید و سایر تراکنش‌ها میان اعضای زنجیره تأمین نیز پرداخته شده است.

کتاب مباحث ویژه در مدیریت زنجیره تأمین؛ با تمرکز بر مدلسازی مذاکره بین شرکا

نگارندگان: دکتر رضا برادران کاظم‌زاده و مهندس زهره کاهه
نوبت چاپ: اول
چاپ اول: 1394
شمارگان: 1000
شابک:  2-18-7589-600-978
بها: 220.000 ریال
در این کتاب به مذاکره به‌عنوان، مذاکره یک رویکرد اساسی برای حل مسائل و تعارضات در زمینه‌هایی نظیر زمانبندی، برنامه‌ریزی تولید و سایر تراکنش‌ها میان اعضای زنجیره تأمین نیز پرداخته شده است.
ویژگی‌های متمایز این کتاب به شرح زیر است:
مفاهیم اساسی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین به همراه مثال‌های کاربردی بیان شده است.
شرح مفصلی از مذاکره به‌عنوان راهکاری برای ایجاد هماهنگی در زنجیره تأمین و انواع سازوکارهای مدلسازی و طراحی مذاکره برای مسئله تدارکات در زنجیره تأمین ارائه شده است.
به روش‌های تصمیم‌گیری توزیع‌شده با قابلیت دستیابی به جواب نزدیک به بهینه پرداخته شده که از موضوعات مهم و بهروز در مقالات معتبر بین‌المللی است.
به‌عنوان یک نمونه واقعی از مدلسازی مذاکره، به مدلسازی مذاکره برای مسئله تدارکات در دو سطح از زنجیره تأمین قطعات خودرو در شرکت ساپکو پرداخته شده است.

دریافت فایل فهرست کتاب


12 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 5648