متن کامل خبر


 
ثبت پیشنهادات درخصوص عناوین و اولویت‌های پژوهشی سال 1398 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

خلاصه خبر: اعضای محترم هیئت علمی می‌توانند در صورت تمایل پیشنهادات خود را در خصوص عناوین و اولویت‌های تحقیقاتی سال 1398 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در سامانه تحقیقات برق ثبت نمایند.

احتراماً به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای سیاست‌های وزارت نیرو و اهداف فناورانه صنعت برق جهت تدوین نیازها و اولویت‌های تحقیقاتی و همچنین لزوم مشارکت فعال دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی، اعضای محترم هیئت علمی می‌توانند پیشنهادات خود را در خصوص عناوین و اولویت‌های تحقیقاتی سال 1398 در سامانه تحقیقات برق به آدرس http://satab.tavanir.org.ir ثبت نمایند.

سامانه تحقیقات برق از تاریخ 97/05/01 جهت ثبت عناوین و اولویت‌های پژوهشی بازگشایی شده و تا تاریخ 97/09/15 فعال می‌باشد و اساتید محترم می‌توانند از طریق مراجعه به سایت و ایجاد حساب کاربری، نسبت به ثبت نیازهای تحقیقاتی پیشنهادی و انتخاب شرکت توزیع برق تهران بزرگ به عنوان شرکت ذیربط اقدام و یا پیشنهادات خود را به آدرس research@tbtb.ir ارسال فرمایند.

برای ارسال پیشنهادات توجه به نکات زیر ضروری است:

- پیشنهادات باید الزاماً از طریق تکمیل فرم (به ازای هر موضوع) صورت گیرد. برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید.

- پیشنهاداتی که خارج از چارچوب فرم و تنها با ذکر عنوان رسال می‌گردد امکان پردازش نخواهد داشت .

- اساتید بایستی پیشنهادات خود را با توجه به اهداف و محورهای مورد تاکید در اسناد بالادستی وزارت نیرو و مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که مشروح آن در سامانه تحقیقات برق به آدرس http://satab.tavanir.org.ir قابل مشاهده و دسترسی است، عنوان فرمایند.


3 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 3501