متن کامل خبر


 
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تربیت مدرس و ستاد توسعه زیست فناوری

خلاصه خبر: تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تربیت مدرس و ستاد توسعه زیست فناوری در اردیبهشت ماه سال 1397 منعقد گردید.

توافق نامه همکاری بین دانشگاه تربیت مدرس به نمایندگی دکتر محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس و ستاد توسعه زیست فناوری به نمایندگی آقای دکتر قانعی دبیر آن ستاد در تاریخ 97/۰2/24 منعقد گردید.

بر اساس زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه و توان و تجارب موجود، توسعه علم و فناوری در موضوعات زیر به دانشگاه واگذار گردید:

1- پروتئین های دارویی و پادتن های مونوکلونال اولویت دار کشور

2- تولید ترکیبات زیست فعال با کاربردهای متنوع از منابع طبیعی و آبزیان

3- مطالعات مولکولی در تشخیص سریع، پایش و زیست پالایی آلودگی های صنعتی در محیط آبی


28 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 3708