متن کامل خبر


 
مدیر جدید دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری منصوب شد

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری، دکتر سید احسان ابریشمی به سمت مدیر دفتر پژوهشهای کاربردی و فناوری دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه و به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری، دکتر سید احسان ابریشمی به سمت مدیر دفتر پژوهشهای کاربردی و فناوری دانشگاه منصوب شد.
در بخشی از این حکم كه به امضاي دكتر محمد تقی احمدي رسيده، آمده است: " اميد است با اتکال به پروردگار متعال و در قالب برنامه راهبردي دانشگاه، با تدوین مقررات، تهیه برنامه ها و تدابیر اجرای جامع و مؤثر در هدایت ظرفیت و توان علمی دانشگاه برای رفع نیازهای توسعه ای و حل مشکلات دستگاه ها و سازمان ها، تدوین و واگذاری دانش فنی و تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی، ترویج و گسترش روابط علمی- تحقیقاتی با شرکاء صنعتی و تجاری بخصوص شرکت ها و بنگاه های بزرگ کشور همت گمارید. تا ضمن تحقق نقش مؤثر و امید آفرین دانشگاه در توسعه و تعالی کشور و پیشبرد اهداف دانشگاه، موفق و مؤید باشید."
گفتنی است دکتر سید احسان ابریشمی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست می باشد.


10 مهر 1395 / تعداد نمایش : 9271