متن کامل خبر


 
شیوه نامه تشکیل هسته های پژوهشی دانشجویی

خلاصه خبر:

مقدمه
در اجرای بند 5 جدول 1-2 ردیف 8 و جدول 1-3 ردیف 10 انواع جوایز دانشجویی بنیاد ملی نخبگان، «حمایت از نخبگان و استعدادهاي برتر: اعطاي جوایز علمی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی» و فراهم آوردن زمینه مشارکت دانشجویان در انجام فعالیت های پژوهشی دانشجو محور و تربیت نیروهای جوان و خلاق و دستیابی به راه حل های موثر مسائل پیچیده بین رشته ای، بنیادی و کاربردی مورد نیاز کشور و تسریع فعالیت های پژوهشی دانشگاه، شیوه نامه تشکیل هسته های پژوهشی دانشجویی به شرح زیر تدوین می گردد.

ماده 1- تعاریف:
1-1- هسته پژوهشی دانشجویی: تیم پژوهشی ای که به منظور تمرکز، تقویت و اجرای فعالیت پژوهشی دانشجویی تحت نظارت استاد راهنما یا مدیر گروه فعالیت می نماید، از این پس در این شیوه نامه« هسته » خوانده می شود.
2-1- ناظر هسته پژوهشی: استاد راهنما، عضو هیات علمی دانشگاه یا مدیر گروه که بنا به نظر معاون پژوهشی دانشکده به عنوان نماینده وی انتخاب می گردد. ناظر باید انگیزه و توانایی راهبری و همکاری با دانشجویان را برای اجرای طرح تحقیقاتی داشته باشد.
تبصره 1: هر عضو هیئت علمی دانشگاه به صورت همزمان می تواند ناظر دو هسته پژوهشی باشد.

ماده2 - اهداف:
1- ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیت تحقیقاتی گروهی، سازمان یافته و هدفدار و همچنین تربیت و رشد استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان .
2- ترویج فرهنگ پژوهشی بارور و موثر در میان دانشجویان .
3- انجام پژوهش برای حل معضلات اساسی کشور.
4- بستر سازی برای ایجاد شرکتهای دانش بنیان ویژه دانشجویان و دانش آموختگان .
5- ایجاد انگیزه و تعمیق فرهنگ پژوهش و پرورش پژوهشگران توانمند بعنوان رکن اصلی در فعالیت پژوهشی .
6- انجام پژوهشهای برنامه محور جهت افزایش توان و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و دستیابی به یافته های علمی نوین و ارتقای سهم دانشگاه در گسترش مرزهای دانش.
7- ایجاد ارتباط علمی کارآمد بین اعضای هیات علمی و دانشجویان.
8- زمینه سازی برای افزایش جذب اعتبارات پژوهشی دستگاه ها و سازمان های اجرایی.

ماده 3- ترکیب هسته پژوهشی:
1- پژوهشگران هسته پژوهشی
2- دبیر هسته پژوهشی

تبصره 2– هسته پژوهشی متشکل از حداقل 3 و حداکثر5 پژوهشگر می باشد.


ماده 4- دبیر هسته پژوهشی:
دانشجوی مشمول دریافت تسهیلات از بنیاد ملی نخبگان و عضو هسته

ماده 5- وظایف دبیر هسته پژوهشی:
1- تهیه طرح نامه پژوهشی.
2- برنامه ریزی تشکیل جلسه هماهنگی برای اجرای طرح و تنظیم گزارش عملکرد هسته پژوهشی.
3- ارائه گزارش پیشرفت کار به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یکبار با توجه به رشته تخصصی.
4- مدیریت مالی و اجرایی برای پیشبرد سریع طرح.
5- برنامه ریزی برای تشکیل شرکت دانش بنیان یا قطب علمی در رشته تخصصی خود.

ماده 6- پژوهشگر عضو هسته پژوهشی:
عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری دانشگاه تربیت مدرس که توان انجام طرح های تحقیقاتی تحت نظارت دبیر هسته پژوهشی را دارد.
تبصره 3: عضویت و پذیرش در هسته پژوهشی، با درخواست دانشجو و تایید دبیر هسته انجام می شود.
تبصره 4: دانشجویانی که در هسته پژوهشی فعالیت دارند، در صورت فارغ التحصیل شدن می توانند تا پایان طرح به همکاری خود با هسته ادامه دهند.

ماده 7- نحوه تایید طرح های پژوهشی:
طرح های پژوهشی می بایست در پروپوزال دانشگاه تهیه شده و پس از ارائه سمینار مستخرج از طرح توسط دبیر هسته پژوهشی در گروه تصویب و بعد از تأیید توسط معاونت پژوهشی دانشکده قابل اجراست.
طرح پژوهشی باید در گروه تخصصی مربوطه تایید و پس از تایید معاون پژوهشی دانشکده به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال گردد.
میزان اعتبار از سوی بنیاد ملی نخبگان به صورت سالانه تعیین و در سال جاری برای دانشجویان کارشناسی ارشد تا سقف000/000/70 ریال و برای دانشجویان دکتری تا سقف 000/000/100 ریال می باشد.

تبصره 5: نتیجه نهایی طرح به صورت مقاله علمی پژوهشی مستخرج از طرح در یک همایش معتبر داخلی یا خارجی ارائه یا در مجله علمی پژوهشی معتبر منتشر می گردد.

ماده 8- شرایط ارائه طرح پژوهشی:
موضوع طرح پژوهشی می بایست از اولویت های پژوهشی کشور در رشته تحصیلی مورد نظر، الویت های ذکر شده در سند 1404 و یا موارد مشخص شده در سند جامع علم و فناوری باشد.
موضوع طرح در صورتی که جزء الویت های پژوهشی مذکور نبوده باید توجيه ضرورت تحقیق و پژوهش در آن محور پژوهشي مورد نظر را به همراه داشته باشد.
دستاوردهاي موردنظر پژوهش و تحقیق در آن موضوع مشخص گردد.
طرح هایی كه منجر به گسترش قابل توجه در مرزهاي دانش در زمينه‌هاي اولويت دار (انرژي، نانو، بيو، محيط زيست، توسعه پايدار، پدافند غيرعامل، ....) گردد.
طرح هایی كه منجر به توسعه فناوري‌هاي موردنياز كشور گردد.
طرح هایی كه به تاسيس شركتهاي دانش بنيان با ارائه محصول يا خدمات موردنياز كشور منتهی گردد.
طرح هايي كه کاربر نهایی یا بهره بردار آن مشخص بوده و ترجيحاً در اجرای طرح مشاركت نماید.
هر هسته پژوهشی در یک زمان فقط یک طرح می تواند ارائه دهد و تمام اعضای هسته در آن طرح می بایست مشارکت نمایند.
حداکثر زمان انجام طرح پژوهشی دانشجویی و تسویه حساب طرح نه ماه تا یک سال می باشد.
نحوه بكارگيري نتايج پژوهش و يا نحوه ادامه آن در آينده مشخص باشد.
تبصره 6: طرح ارائه شده نبایستی جزئی از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری باشد.

ماده 9 – نحوه هزینه کرد اعتبار هسته پژوهشی:
حق الزحمه دبیر هسته در قالب کار دانشجویی حداکثر30 ساعت در ماه با ارائه گزارش کار دبیر هسته به ناظر و پس از تایید وی و ارسال آن به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، حداكثر تا سقف 15 درصد از محل اعتبار بنیاد نخبگان قابل پرداخت خواهد بود.
هزينه خريد تجهيزات و خدمات آزمايشگاهي، حداكثر تا سقف 20 درصد اعتبار (در صورت استفاده از خدمات آزمایشگاهی گروه و دانشکده، باید هزینه ها برابر تعرفه تعیین شده پرداخت شود.)
هزينه خريد اقلام مصرفي، حداکثر تا سقف 20 درصد اعتبار
هزينه انجام مسافرت بمنظور تعاملات علمي و پژوهشي مختص طرح تا سقف 15 درصد اعتبار
حق الزحمه پژوهشگران هسته در قالب کار دانشجویی حداکثر تا سقف 20 درصد اعتبار
حق الزحمه ناظر هسته حداکثر تا سقف 10 درصد اعتبار

ماده 10 – تصویب شیوه نامه: این شیوه نامه با10 ماده و 6 تبصره در تاریخ 18/2/95 در شورای پژوهشی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و از همان تاریخ لازم الاجرا می باشد.
 


28 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 39440