متن کامل خبر


 
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Heinonline

خلاصه خبر: به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی می‌رساند دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Heinonline برقرار شده است.

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی می‌رساند دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Heinonline برقرار شده است.
HeinOnline پایگاه اطلاعاتی علمی تخصصی حقوق و موضوعات مرتبط است و شامل مجموعه‌های زیر:

 • Law Journal Library
 • World Treaty Library - NEW!
 • Federal & State U.S. case law powered by Fastcase - NEW!
 • World Constitutions Illustrated: Contemporary & Historical Documents & Resources
 • Foreign & International Law Resources Database
 • Legal Classics
 • English Reports, Full Reprint (1220-1865)
 • United Nations Law Collection
این مجموعه‌ها منابع زیر را پوشش می‌دهند:
 • بیش از 2000 مجله شامل بیش از 600000 مقاله منتشر شده از journ در سطح بین المللی؛
 • مجموعه‌های تاریخی شامل عهدنامه‌ها از 1648 تا کنون؛
 • قانون اساسی کنونی و تاریخی کشورها؛
 • بیش از 1.5 میلیون صفحه از سالنامه‌ها و پیایندهای بین المللی؛
 • بیش از 4500 اثر از برخی از بزرگترین اندیشمندان حقوقی در تاریخ، دولت ایالات متحده؛
 • بیش از 590000 صفحه آثار مربوط به نقش زنان در جامعه و قانون شامل فمینیسم و پروژه نظریه حقوقی - شرح حال از زنان مشهور - حقوق قانونی و حق رای - زنان و آموزش و پرورش - زنان و اشتغال - زنان و جامعه

برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://home.heinonline.org/international مراجعه نمایید.
برای استفاده از پایگاه فوق به آدرس زیر مراجعه نمایید:
https://heinonline.org/HOL/Welcome


3 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 5985