متن کامل خبر


 
دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys تا 25 اسفند ماه برقرار گردیده است.

خلاصه خبر:

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی می‌رساند
دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys تا 25 اسفند ماه برقرار گردیده است.
Reaxys از مجموعه پایگاه‌های ناشر الزویر در زمینه شیمی و سایر موضوعات از جمله مهندسی شیمی، زمین شناسی، مواد، زیست پزشکی، داروسازی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، علوم زیست محیطی و ... است.
Reaxys تعامل با حجم انبوه اطلاعات و جستجو در خلال آنها را با تأمین اطلاعاتی در زمینه ترکیبات شیمیایی و خواص آنها (فیزیکی، شیمیایی، طیفی، کاربردی و بیواکتیو) امکان پذیر می‌کند.
جهت دسترسی به پایگاه فوق از طریق آدرس http://new.reaxys.com اقدام نمایید


20 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 6541