متن کامل خبر


 
درخواست همکار فیلمبردار

خلاصه خبر:

گروه دیداری- شنیداری کتابخانه مرکزی برای انجام فیلمبرداری از رخدادهای پژوهشی شامل کارگاه‌ها و همایش‌ها نیاز به همکار فیلمبردار دارد. افراد علاقه‌مندی که در زمینه عکاسی و فیلمبرداری و مونتاژ دارای تجربه کاری هستند فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایند.
لازم به ذکر است در مورد کارکنان محترم، مقررات پرسنلی دانشگاه ملاک عمل خواهد بود

ورود به فرم


16 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 6228