متن کامل خبر


 
شاخص های رتبه بندی ارائه شده در اسکوپوس

خلاصه خبر:

به اطلاع کاربران گرامی می رساند پایگاه اطلاعاتی Scopus به تازگی 4 میلیون مقاله قبل از سال 1996 را به عناوین خود افزوده است.

همچنین این پایگاه انواع شاخص های علم سنجی را برای مجلات ارائه می دهد که شامل موارد زیر می شود:

Source Normalized Impact per Paper -SNIP

SNIP تأثیر استناد متنی مقالات را بر اساس تعداد کل استنادها در یک زمینه موضوعی اندازه گیری می کند.

SCImago Journal Rank- SJR

شاخص SJR توسط سایماگو با همکاری الزویر ارائه می شود و قابلیت مشاهده مجلات موجود در پایگاه داده اسکوپوس از سال 1996 را نشان می دهد.

 Impact per Publication -IPP

IPP نسبت استناد هر مقاله منتشر شده در مجله را اندازه گیری می کند.


جهت مشاهده شاخص های رتبه بندی مجلات در پایگاه Scopus می توانید در صفحه اصلی این پایگاه با استفاده از پیوندهای Browse Souces و Compare Journals  استفاده نمایید.


28 مهر 1394 / تعداد نمایش : 6621