متن کامل خبر


 
دسترسي دانشگاه تربيت مدرس به معتبرترين پايگاههاي اطلاعات علمي و مجلات الكترونيكي

خلاصه خبر: دسترسي دانشگاه تربيت مدرس به معتبرترين پايگاههاي اطلاعات علمي و مجلات الكترونيكي بين المللي و داخلي فراهم شد.

دسترسي دانشگاه تربيت مدرس به معتبرترين پايگاههاي اطلاعات علمي و مجلات الكترونيكي بين المللي و داخلي فراهم شد.
دانشگاه تربیت مدرس با پرداخت مبلغ قابل توجه ارزي و ريالي امكان دسترسي به بيش از 13 هزار عنوان مجله الكترونيكي، ‌5 هزار و پانصد عنوان كتاب الكترونيكي و بيش از 2 ميليون پايان نامه الكترونيكي از طريق پايگاههاي اطلاعاتي را فراهم آورده است.
دانشجويان جهت استفاده از پايگاههاي فوق مي توانند به پورتال كتابخانه مركزي بخش جستجو در پايگاههاي اطلاعاتي پيوسته مراجعه نمايند. پوشش موضوعي و راهنماي استفاده در پورتال كتابخانه مركزي موجود است.


22 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 8096