متن کامل خبر


 
فیلم وبینار آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی

خلاصه خبر: فیلم وبینار آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی

با طلاع دانشگاهیان گرامی می رساند
فیلم وبینار آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی از آدرس ذیل قابل دسترس می باشد.
جهت دسترسی به لینک نرم افزار Adobe Connect مورد نیاز می باشد.
https://connect.modares.ac.ir/p3jhln0f787o


4 دی 1400 / تعداد نمایش : 2964