متن کامل خبر


 
اطلاعيه توزيع بن كتاب 1394

خلاصه خبر:

 

بسمه تعالي
اطلاعيه توزيع بن كتاب 1394
 
بدينوسيله از كليه دانشجويان روزانه، فراگير(نيمه حضوري)، مجازي، شبانه، پردیس دانشگاهي و دانشجويان خارجي كارشناسي‌ارشد ورودي سال92 به بعد و دانشجويان دكتري ورودي 89 به بعد دعوت مي‌شود

از تاريخ29/2/94 حداكثر تا تاريخ 20/3/94 ازساعت 15-8 شخصاً با ارائه كارت دانشجويي براي دريافت بن كتاب(كارشناسي ارشد 300،000ريال و دكتري 500،000 ريال) به شرح ذيل مراجعه فرمايند.

1- دانشجويان محترم فني‌ومهندسي: اداره پژوهش دانشكده فني ومهندسي- سركارخانم داودي

2- دانشجويان محترم مهندسي برق- كامپيوتر: اداره پژوهش دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر -  جناب آقاي حميدرضا گوهريان

3- دانشجويان محترم مهندسي شيمي: اداره پژوهش دانشكده مهندسي شيمي - جناب آقاي حسين قدسي

4- دانشجويان محترم مهندسي عمران و محيط زيست: اداره پژوهش دانشكده مهندسي عمران ومحيط زيست -  سركارخانم تيموري

5- دانشجويان محترم علوم انساني: اداره پژوهش دانشكده علوم انساني- جناب آقاي زماني

6- دانشجويان محترم مديريت و اقتصاد: اداره پژوهش دانشكده مديريت واقتصاد – جناب آقاي قاسم ملكي

7- دانشجويان محترم علو‌م‌ پايه: اداره پژوهش دانشكده علوم پايه -  سركارخانم عابديني

8- دانشجويان محترم علوم رياضي: اداره پژوهش دانشكده علوم رياضي - سركارخانمتميمي

9-دانشجويان محترم علوم زيستي: اداره پژوهش دانشكده علوم زيستي- سركار خانم منتظري

10-دانشجويان محترم هنر: اداره پژوهش دانشكده هنر- سركار خانم اسكندري

11-دانشجويان محترم كشاورزي: اداره پژوهش دانشكده كشاورزي- جناب آقاي صحراگرد  

12-دانشجويان محترم منابع طبيعي: اداره پژوهش دانشكده منابع طبيعي نور واقع در شهرستان نور- جناب آقاي محمود اكبري

13دانشجويان محترم علوم پزشكي: اداره پژوهش دانشكده علوم پزشكي – ساختمان شماره يك -اتاق 120-جناب آقاي امين اسدي

14-دانشجويان محترم مهندسي مكانيك: اداره پژوهش دانشكده مهندسي مكانيك -سركار خانم رستمي

15-دانشجويان خارجي دانشگاه- ساختمان مديريت دانشجويي دانشگاه - طبقه اول-اتاق دانشجويان غيرايراني-سركار خانم رضايي

لازم به توضيح است منظور از دانشجويان دكتري ورودي 89كه دفاع ننموده اند و اسامي آنها درليست آموزش دانشگاه موجود باشد، بن كتاب پرداخت می‌شود.
 
 

4 آبان 1394 / تعداد نمایش : 5283