متن کامل خبر


 
نقش فناوری‌ها در کنترل بیماری کووید -19

خلاصه خبر:

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری، با بررسی فناوری های کاربردی کنترل و مدیریت بیماری کووید-19 در کشورهای مختلف، گزارشی با عنوان « نقش فناوری ها در کنترل بیماری کووید-19» شامل ارائه خدامات آنلاین برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، فناوری های پیشگیرانه، تشخیصی و درمان تهیه نموده است.
همچنین دبیر خانه پارلمان اروپایی با انتشار گزارشی تحقیقاتی با عنوان « ده فناوری برای مقابله با ویروس کرونا» به تجزیه و تحلیل روند مبارزه با بیماری فوق پرداخته است.
فایل الکترونیکی گزارش های فوق در پایگاه اینترنتی به نشانی ذیل قابل دسترس است:

http://cpdi.ir/news/newsid/3375/


20 خرداد 1399 / تعداد نمایش : 2784