متن کامل خبر


 
آمار پایان نامه ها و رساله های با قلمرو جغرافیایی در ایرانداک

خلاصه خبر: از 27 هزار و 378 پایان نامه و رساله (پارسا) ثبت شده، تنها 4 هزار و 304 پارسا (72, 15درصد) دارای قلمرو فرامرزی، ملی، استانی، یا شهری بوده اند.

در سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله ، و پیشنهاد (SABT.IRANDOC.AC.IR) ؛ یکی از پرسش¬هایی که هنگام ثبت این مدارک از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی می¬شود، قلمرو جغرافیایی آنهاست. بر پایه داده هایی که در شش ماهه نخست سال 1398 در این سامانه وارد شده¬اند، از 27 هزار و 378 پایان نامه و رساله (پارسا) ثبت شده، 4 هزار و 304 پارسا (72, 15درصد) دارای قلمرو فرامرزی، ملی، استانی، یا شهری بوده اند.
در اطلاعات بیشتر ، ریز اطلاعات این مدارک را نشان میدهند.


26 آبان 1398 / تعداد نمایش : 2896