متن کامل خبر


 
رونمایی از سامانه دانش ایران

خلاصه خبر: نسخه جدید سامانه دانش ایران (از مجموعه سامانه‌های ایرانداک) در تابستان 98 رونمایی شد.

به اطلاع دانشگاهیان گرامی می‌رساند نسخه جدید سامانه دانش ایران (از مجموعه سامانه‌های ایرانداک) در تابستان 98 رونمایی شده است. دانش ایران برای پایش مشارکت علمی ایرانیان در جهان، داده‌های دو نمایه جهانی Web of Science و Scopus را تحلیل می‌کند و پنج بخش کلیدی دارد:

  • آمارهای فراگیر انتشارات علمی؛
  • مشارکت مؤسسات ایرانی در انتشارات علمی؛
  • مشارکت علمی ایران در منطقه و جهان؛
  • مقایسه شاخص‌های پایه و انتشارات علمی؛
  • تأثیر انتشارات علمی ایرانیان؛

در این سامانه می‌توان ایران را با دیگر کشورها مقایسه کرد و مؤسسات ایرانی را با یکدیگر سنجید. همچنین می‌توان عملکرد خوشه‌های سازمانی مانند وزارت علوم تحقیقات فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و ... را پایش کرد. برای استفاده از این سامانه به آدرس da.irandoc.ac.ir مراجعه نمایید.


27 مرداد 1398 / تعداد نمایش : 3438