متن کامل خبر


 
عدم دریافت نسخه چاپی پایان نامه/ رساله در کتابخانه مرکزی

خلاصه خبر:

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند
براساس مصوبه مورخ 16/4/98 هیات رئیسه محترم دانشگاه نسخه چاپی پایان نامه/ رساله در کتابخانه مرکزی از تاریخ 1/7/98 دریافت نخواهد شد و دانشجویان محترم مقاطع دکتری / کارشناسی ارشد همچنان موظف به بارگذاری رساله/ پایان نامه در سامانه پارسه و تحویل نسخه CD در زمان تسویه حساب با کتابخانه مرکزی هستند.


2 مرداد 1398 / تعداد نمایش : 4815