متن کامل خبر


 
سامانه خدمات آزمایشگاهی دانشگاه تربیت مدرس راه‌اندازی شد

خلاصه خبر: سامانه خدمات آزمایشگاهی دانشگاه تربیت مدرس به آدرس http://khatam.modares.ac.ir راه‌اندازی شد

سامانه خدمات آزمایشگاهی دانشگاه تربیت مدرس راه‌اندازی شد

آدرس سامانه : http://khatam.modares.ac.ir/


19 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 8406