متن کامل خبر


 
انتصاب معاون دفتر پژوهشهای کاربردی و فناوری دانشگاه

خلاصه خبر: انتصاب معاون دفتر پژوهشهای کاربردی و فناوری دانشگاه

دکتر محمد ضابطیان طرقی عضوهیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک به سمت معاون دفتر پژوهش های کاربردی وفناوری دانشگاه منصوب شد.

دراین حکم که به امضای دکتر امیر عبداله زاده رسیده، آمده است:
پشتیبانی امور پژوهشهای کاربردی و فناوری دانشگاه، هماهنگی امور داخلی حوزه مدیریت، کمک به ارتقاء سطح ارائه خدمات به اعضاء هیات علمی و دانشجویان، ارتقا سطح تعاملات دانشگاه با صنعت و جامعه، فعال سازی طرح های کلان بین صنعت و جامعه با دانشگاه، کمک در حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم، استفاده حداکثری از ظرفیتهای تمام گروه ها و دانشکده ها در حرکت به سمت کارهای دانش بنیان از اهم وظایف محوله می باشد.
موفقیت جنابعالی را در پرتو استعانت از خدای قادر متعال با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برنامه راهبردی دانشگاه خواستارم.

 
 

 

 


18 اردیبهشت 1401 / تعداد نمایش : 806