متن کامل خبر


 
انتصاب سرپرست امور آزمایشگاه های دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر مهدی عبدالهی به عنوان سرپرست امور آزمایشگاه های دانشگاه منصوب شد.

نظر به تعهد و شایستگی های علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست امور آزمایشگاه¬های دانشگاه منصوب می شوید.
ارتقای مجموعه آزمایشگاه ها و فضاهای پژوهشی دانشگاه، تجهیز و توسعه آزمایشگاه مرکزی با تکیه بر کلیه ظرفیت های دانشگاه، توسعه همکاری های بین آزمایشگاهی از طریق ایجاد ارتباط با سایر دانشگاه های ملی و بین المللی، ایجاد آزمایشگاه های مرجع و همکار با هدف قطبی سازی آن ها از طریق توجه به مزیت های نسبی دانشگاه و توجه ویژه به موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست از اهم وظایف محوله می باشد.
موفقیت جنابعالی را در پرتو استعانت از خدای قادر متعال با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و برنامه راهبردی دانشگاه خواستارم.


13 اسفند 1400 / تعداد نمایش : 1611