متن کامل خبر


 
فراخوان حمایت از طرح های طراحی و ساخت الکترودهای ثبت سیگنال های عصبی و تحریک سلول های عصبی

خلاصه خبر: شرکت‌های مهندسی و هسته‌های پژوهشی می‌توانند تا تاریخ ۲۰ تیر 1400 به ارائه پروپزال های مجزا جهت ساخت الکترودهای ثبت تحریک و یا هر دو مورد بر اساس کد های مشخص شده در این فراخوان اقدام نمایند.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از شرکت‌های مهندسی و هسته های پژوهشی دانشگاهی فعال در حوزه فناوری های شناختی جهت طراحی و ساخت الکترودهای ثبت سیگنال های عصبی و تحریک سلولهای عصبی قابل رقابت با محصولات خارجی و در راستای تامین نیازمندی های مراکز پژوهشی فعال داخل کشور در حوزه علوم اعصاب شناختی دعوت به عمل آورده است ویژگی‌های الکترودهای مورد نظر در این فراخوان به همراه سایر جزئیات مد نظر در وب سایت ستاد به آدرس www.cogc.ir قابل دسترس است.

شرکت های مهندسی و هسته های پژوهشی که در این فراخوان حضور خواهند یافت می تواند تا تاریخ ۲۰ تیر 1400 به ارائه پروپزال های مجزا جهت ساخت الکترودهای ثبت تحریک و یا هر دو مورد بر اساس کد های مشخص شده در این فراخوان اقدام نمایند. جزئیات پیشنهاد ساخت الکترودهای مد نظر توسط شرکت ها و هسته های پژوهشی دانشگاهی باید از طریق فراخوان شانزدهم طرح‌های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی بر اساس فرم پروپوزال موجود در این فراخوان و به صورت رسمی ارسال شود.


8 تیر 1400 / تعداد نمایش : 2741