متن کامل خبر


 
چهارمین نشست توسعه و ترویج کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

خلاصه خبر: چهارمین نشست توسعه و ترویج کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره برگزار می‌گردد

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند چهارمین نشست توسعه وتریج كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد ومناظره روزدوشنبه مورخ 10/12/94 ازساعت 12-10 درسالن میرحسنی دانشكده علوم انسانی با موضوع سخنرانی: "منطق نظریه پردازی" توسط جناب آقای دكترلطف اله نبوی برگزار می‌شود.
ازكلیه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه برای شركت درنشست فوق دعوت به عمل می‌آید.

كيفيت در نظريه پردازی و نوآوری، ضامن مرجعيت علمی و اقتدار ملی

برنامه برگزارس كرسی‌های نظريه پردازی،نقدومناظره دانشگاه تربيت مدرس 10/12/94 - سالن ميرحسنی-دانشکده علوم انسانی

1 تلاوت آياتی از كلام ا... مجيد 10:12-10:05 7 دقيقه
2 اعلام برنامه و خيرمقدم توسط دكتر شعبان الهی 10:20-10:12 8 دقيقه
3 سخنراني با موضوع" منطق نظریه پردازی " توسط جناب آقاي دكتر لطف اله نبوی ، دانشكده علوم انسانی
ناقد داخلی(دکتر حسن دانایی فرد عضو هیات علمی دانشکده مدیریت واقتصاد)-ناقد خارجی(دکتراحد فرامرز قراملکی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
11:05- 10:20 45 دقيقه
4 پذيرايی - -
5 برنامه پرسش وپاسخ 12:00-11:05 55 دقيقه

 


4 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 5778