متن کامل خبر


 
عضو هیأت علمی دانشگاه در میان پژوهشگران پراستناد برتر جهان

خلاصه خبر: آقای دکتر مسعود رضائی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه در فهرست پراستنادترین پژوهشگران دنیا در سال ۲۰۲۰ قرار گرفت.

در فهرست نهایی پژوهشگران پراستناد دنیا که توسط موسسه کلاریویت آنالتیکس(WoS) در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، نام ۱۲ پژوهشگر ایرانی به چشم می خورد. بر همین اساس دکتر مسعود رضائی در رشته کشاورزی در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا قرار دارد.

لطفا برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید.


11 آذر 1399 / تعداد نمایش : 2280