اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان


 

در راستای اجرای ماده 2 آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت متبوع، دفتر استعدادهای درخشان زیرنظر معاونت آموزشی دانشگاه و با مسئولیت مدیر كل آموزشی در سال 1381 شروع به فعالیت نمود و در سال 1389 به‌عنوان اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان در نمودار تشكیلاتی دانشگاه مصوب گردید و با هدف جذب، شناسایی، هدایت و حمایت دانشجویان ممتاز در اعتلای سطح علمی و فرهنگی دانشگاه به‌طور مستمر، امور مربوط را عهده داراست.

bulletشرح وظایف

 • شناسایی دانشجویان ممتاز، براساس آیین نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به استعدادهای درخشان
 • مشاركت در فرآیند پذیرش و جذب برگزیدگان علمی دوره كارشناسی برای ورود به دوره كارشناسی‌ارشد (بدون آزمون ورودی) مطابق آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت متبوع و شیوه‌نامه مصوب دانشگاه
 • هماهنگی لازم با معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور حمایت از اجرائی نمودن سیاست‌های پژوهشی دانشگاه جهت تشویق دانشجویان ممتاز دانشگاه
 • پیگیری و نظارت بر اجرای بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و مصوبات دانشگاه مربوط به استعدادهای درخشان
 • فراهم نمودن شرایط مناسب علمی، فرهنگی، رفاهی به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان استعدادهای درخشان
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای آموزشی به استعدادهای درخشان
 • صدور گواهی دانشجویان ممتاز و تقدیر از دانشجویان دارای استعدادهای درخشان
 • سایر امور مربوط به جذب، هدایت و حمایت از دانشجویان و دانش‌آموختگان دارای استعدادهای درخشان

bulletنحوه درخواست صدور گواهی

متقاضیان محترم ضروریست:
مندرجات ماده یك و ماده 3 آئین‌نامه شناسایی، هدایت و حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه در مقطع كارشناسی ارشد/دكتری را با دقت مطالعه نموده و پس از اطمینان از حائز شرایط بودن نسبت به تكمیل فرم درخواست صدور گواهی دانشجوی استعداد درخشان و ارسال سایر مدارك لازم اقدام نمایید.
مدارك لازم:

 1. تكمیل فرم درخواست صدور گواهی دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه توسط متقاضی
 2. تكمیل فرم تایید مقاله توسط متقاضی با تائید استاد راهنما و مهر امضاء معاون پژوهشی دانشكده
 3. ارسال فر‌م‌های تكمیل شده ردیف 1 و 2 از طریق دبیرخانه مركزی (اتوماسیون اداری) توسط متقاضی
 4. تحویل اصل مستندات مربوط به ماده یك و ماده 3 آئین‌نامه (اصل مقالات پذیرش شده یا چاپ شده) توسط متقاضی به اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه (واقع درساختمان معاونت آموزشی دانشگاه، طبقه سوم اتاق 405)

* مدارك و مستندات ارسالی متقاضی در اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بررسی در صورت احراز شرایط لازم گواهی دانشجوی استعداد درخشان صادر خواهد شد.

bulletآئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها