متن کامل خبر


 
دفتر آموزش های آزاد برگزار مینماید:دوره کوتاه مدت توانمندسازی حرفه ای روانشناسی

خلاصه خبر: دفتر آموزشهای آزاد دوره کوتاه مدت توانمندسازی حرفه ای روانشناسیرا در اردیبهشت ناه برگزار مینماید.


31 فروردین 1401 / تعداد نمایش : 626