متن کامل خبر


 
پیش اطلاعیه برگزاری آزمون زبان انگلیسی (در سطح تافل) T.M.U.E EXAM در آبان ماه سال 1400

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس در آبان ماه 1400 آزمون زبان انگلیسی (در سطح تافل) برگزار می کند.

پیرﻭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ذﯾﺼﻼﺡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪﺭﺱ (ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ) و با توجه به تکمیل ظرفیت ثبت نام در آزمون زبان مهرماه به اطلاع می رساند ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻓﻞ) ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺹ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﺮﻭﻧﺎ در اواخر آبان ماه 1400ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ خواهد شد.
شایان ذکر است ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻨﺠﺶ(Vocabulary - Structure-(Reading Comprehension ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺪﻧﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
اطلاعیه ثبت نام در اول آبان ماه و از طریق همین سایت منتشر خواهد شد.

 

منبع خبر:  مدیریت همکاری‌های آموزشی و آزمون


10 مهر 1400 / تعداد نمایش : 2308