متن کامل خبر


 
سی و پنجمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر: سی و پنجمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه با موضوع پیامدهای کووید 19 در حوزه های مأموریتی دانشگاه و برنامه های اقدام و عمل مواجهه با آن بصورت مجازی برگزار می شود.

 

محور بحث: پیامدهای کووید 19 در حوزه های مأموریتی دانشگاه و برنامه های اقدام و عمل مواجهه با آن

زمان: چهارشنبه 99.7.23 – ساعت 11:30-8:30 (بصورت مجازی)

لینک ورود به همایش در بستر BigBlueButton:
https://live.modares.ac.ir/b/hos-heq-r7c

کد دسترسی: 355414

زمان تست: سه شنبه 99.7.22 – ساعت 10-9

راهنمای کاربری با نرم افزار big blue botton

 

منبع خبر: مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری


1 مهر 1399 / تعداد نمایش : 2764