متن کامل خبر


 
اطلاعیه شماره 9 معاونت آموزشی: تعیین تکلیف دانشجویان در مرحله پژوهشی نیمسال دوم 99-98 ویژۀ شرایط کرونا

خلاصه خبر: تعیین تکلیف وضعیت نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانشجویان مرحله پژوهشی (دوره ویژه کرونا) مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

1- پیرو بند 2-3 ابلاغیۀ شمارۀ 5798/د2 مورخ 99.4.1 هیات رئیسۀ دانشگاه، موضوع تعیین تکلیف دانشجویان در مرحله پژوهشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 (ویژۀ شرایط کرونا) مطرح و مقرر شد:
1-1- در نیمسال دوم سال تحصیلی 99- 98 با توجه به شرایط خاص کرونا، به تمامی دانشجویان درمرحلۀ پژوهشی به شرح جدول زیر، یک نیمسال تحصیلی (5/4 ماه) مازاد مدت تحصیلی، بدون احتساب در سنوات تحصیلی تعلق گیرد.
لازم به ذکر است درخصوص دانشجویان شهریه پرداز نیز مازاد مدت تحصیلی، بدون احتساب در سنوات تعلق خواهد گرفت؛ عدم پرداخت شهریه این گروه از دانشجویان در نیمسال یاد شده منوط به تایید گروه آموزشی مربوط مبنی بر عدم بهره مندی مستمر و جدی از امکانات پژوهشی دانشگاه توسط دانشجوی شهریه پرداز در نیمسال دوم 99-98 می باشد.
دانشجویان مشمول بهره مندی از مصوبه:

  • دانشجویانی که تا 99.6.31 از پایان نامه یا رساله خود دفاع کرده باشند.
  • دانشجویانی که انتخاب واحد رساله/ پایان نامه را انجام داده اند (صرف نظر از آنکه فعالیت پژوهشی ثبت شده داشته یا نداشته باشند.)
  • دانشجویانی که انتخاب واحد ارزیابی جامع، رساله و یا دروس مدرسی را انجام داده اند (صرف نظر از آنکه ارزیابی جامع آنها برگزار شده یا نشده باشد و همچنین در کلاس دروس مدرسی شرکت کرده یا نکرده باشند.)

2-1- سایر مشکلات احتمالی دانشجویانی که واجد شرایط خاص آموزشی باشند نیز توسط معاونت آموزشی دانشگاه بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

 

 

منبع خبر:معاونت آموزشی دانشگاه


22 شهریور 1399 / تعداد نمایش : 3327