متن کامل خبر


 
(اطلاعیه سوم: توضیحات تکمیلی) پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره‌های ‌دکتری سال 1398

خلاصه خبر: (اطلاعیه سوم: توضیحات تکمیلی) پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره‌های ‌دکتری سال 1398

پیرو انتشار اطلاعیه شماره یک (تاریخ انتشار 22 اسفندماه 97 ) و اطلاعیه شماره دو (تاریخ انتشار 25 فروردین ماه 98) و پیگیری داوطلبان بدین وسیله مراتب تکمیلی زیر به منظور اطلاع اعلام می شود:

1- مهلت مجاز دوره تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه های گروه الف فراخوان پذیرش، واجد شرایط استفاده از بند 2-2 شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش (شرط احراز رتبه)، وفق ضوابط و مقررات دانشگاه تربیت مدرس، حداکثر 5 نیمسال تحصیلی می باشد و در صورتی که سنوات تحصیلی داوطلبی بیش از 5 نیمسال باشد مجاز به ارائه درخواست پذیرش از این طریق نمی باشد و صرفا در صورت احراز حداقل یکی از شرایط و ضوابط اختصاصی دیگر به درخواست پذیرش وی ترتیب اثر داده خواهد شد.

2- داوطلبانی که دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با تاریخ قبل از پایان مهلت ثبت نام در این دانشگاه می باشند لیکن دریافت نسخه کامل تایید شده قبل از چاپ نهایی (proof) مقاله مذکور از دفتر مجله برای آنان مقدور نیست، بایستی نسخه نهایی کامل مقاله مربوط را که به دفتر مجله تسلیم شده و مورد تایید قرار گرفته است به همراه فرم تعهد مربوط ، نامه پذیرش چاپ قطعی رسمی مقاله با تاریخ قبل از پایان مهلت ثبت نام و فرم شماره 2 (مربوط به تایید مقاله توسط استاد راهنما دوره کارشناسی ارشد)، در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) در قسمت مربوط بارگزاری نمایند تا امکان بررسی درخواست آنان به صورت مشروط فراهم شود. در غیر این صورت امکان بررسی درخواست آنان وجود نخواهد داشت.

3- دانشجویان/ دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) در صورت احراز کلیه شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش مشابه دانشگاه های دولتی گروه ب فراخوان پذیرش، مجاز به ثبت نام و ارائه درخواست پذیرش می باشند.

4- رشته علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی از فهرست رشته های دارای پذیرش دانشجو حذف شده است لذا داوطلبانی که در رشته مذکور ثبت نام کرده اند بایستی نسبت به تغییر رشته مورد تقاضا اقدام نمایند و در صورت عدم تمایل نسبت به عودت هزینه ثبت نام آنان اقدام خواهد شد.

باتوجه به مراتب فوق مهلت ثبت نام داوطلبان پذیرش در این دانشگاه مجددا حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ 4 اردیبهشت ماه 98 تمدید می شود. ضروری است داوطلبان محترم واجد شرایط در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام و بارگزاری کلیه مدارک الزامی در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) وفق مفاد اطلاعیه شماره 1 اقدام نمایند.

 

منبع خبر: مدیریت همکاری‌های آموزشی و آزمون


31 فروردین 1398 / تعداد نمایش : 9942