متن کامل خبر


 
مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری (اطلاعیه تکمیلی در خصوص جلسه مصاحبه دانشکده کشاورزی)

خلاصه خبر: اطلاعیه تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص تاریخ، ساعت و محل برگزاری جلسه ارزیابی تخصصی (مصاحبه علمی) راهیافتگان به مصاحبه علمی رشته گرایش سازه‌های آبی دانشکده کشاورزی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1395

پیرو اطلاعیه اصلی منتشره دانشگاه در مورخ 29 اردیبهشت 1395، چنانچه داوطلبان مجاز به شرکت در جلسه ارزیابی تخصصی (مصاحبه علمی) رشته-گرایش سازه‌های آبی به علت تداخل زمان اولیه اعلام شده (4 خرداد 1395) این دانشگاه با دانشگاهی دیگر قادر به حضور در این جلسه نباشند، صرفا مشروط به اینکه گواهی شرکت خود در مرحله دوم آزمون دکترای دانشگاه دیگر را ارائه نمایند و مراتب به تایید گروه آموزشی و معاون آموزشی دانشکده کشاورزی برسد، می‌توانند در روز یکشنبه مورخ 9/3/95 از ساعت 10 الی 12 صبح در جلسه ارزیابی تخصصی (مصاحبه علمی) ویژه این داوطلبان شرکت نمایند. در غیر اینصورت دانشگاه از انجام مصاحبه علمی داوطلبان غایب در زمان مقرر اعلام شده اولیه (4 خرداد 1395) به هر دلیل دیگری معذور است.


3 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 8705