متن کامل خبر


 
برگزاری کارگاه آموزشی و جلسه معارفه دوره تکدرس آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

خلاصه خبر: جلسه معارفه دوره تکدرس آموزش بهداشت و ارتقای سلامت روز چهارشنبه مورخ 29/02/95 برگزار خواهد شد.

جلسه معارفه دوره تکدرس آموزش بهداشت و ارتقای سلامت روز چهارشنبه مورخ 95/02/29 برگزار خواهد شد.
محل برگزاری کارگاه آموزشی و جلسه معارفه: دانشگاه تربیت مدرس- سالن شهید مطهری
ساعت برگزاری: 8 صبح لغایت 12
در این جلسه سامانه ها و راهنماهای مرتبط با دوره آموزشی معرفی و ارایه خواهد شد.
مدارک مورد نیاز در روز حضور در کارگاه و جلسه معارفه:

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی
  2. کپی آخرین مدرک تحصیلی
  3. یک قطعه عکس

دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه تربیت مدرس


26 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 6567