متن کامل خبر


 
اطلاعیه تکمیلی فراخوان انتخاب دانشجویان استعداد برتر مشمول دریافت جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-95

خلاصه خبر: قابل توجه متقاضیان بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگانقابل توجه متقاضیان بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان
براساس مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت مدرس شرایط دانشجوی ممتاز دانشگاه (بند "و" اطلاعیه بنیاد) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری علاوه بر رتبه اول بین هم ورودی رشته یا گرایش رشته مصوب (رشته هایی که گرایش مصوب دارند) دوره خود رتبه های دوم نیز می توانند تا تاریخ 20/4/94 نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات لازم در سامانه ثریا اقدام نمایند.
تذکر مهم:

  • قبل از هرگونه بارگذاری مدارک در سامانه ثریا برای کسب اطلاعات بیشتر به فراخوان انتخاب دانشجویان استعداد برتر مشمول دریافت جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-95 دانشگاه تربیت مدرس در سایت دانشگاه بخش آموزش، گزینه اخبار مراجعه نموده و مطابق مفاد اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان و مندرجات فراخوان دانشگاه نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات در سامانه ثریا اقدام نمایید
  • پیوست شماره 4، فرم مخصوص متقاضیان بند "و" اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص دانشجویان ممتاز (رتبه اول بین هم ورودی رشته یا گرایش رشته مصوب (رشته هایی که گرایش مصوب دارند) دوره خود و رتبه های دوم) می باشد.
  • پیوست شماره 4

 

 


15 تیر 1395 / تعداد نمایش : 13771