متن کامل خبر


 
اعلام فهرست برگزیدگان نهایی تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1401-1400 (جدید)

خلاصه خبر: فهرست اسامی دانشجویان مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد.

در اجرای شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) در سال تحصیلی 1401-1400، به پیوست فهرست دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که به عنوان برگزیده نهایی تسهیلات دانشجویی شناسایی شده اند اعلام می شود. با توجه به آن که اعطای تسهیلات دانشجویی بر اساس فرآیندهای اجرایی مشخص شده در " شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1401-1400 " صورت می پذیرد، برای آگاهی دقیق دانشجویان برگزیده از مفاد شیوه نامه مذکور در وبگاه tehran.bmn.ir قابل مشاهده است.
::فهرست اسامی مرحله دوم و سوم برگزیدگان نهایی(جدید)
::فهرست اسامی دانشجویان
::شیوه نامه تسهیلات بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی 1401-1400 (طرح شهید وزوایی)
::نکات مهم
::پرسش های متداول

 

منبع خبر:مدیریت امور آموزشی


18 آبان 1400 / تعداد نمایش : 3735