متن کامل خبر


 
اطلاعیه دانشجویان مشمول دریافت جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97

خلاصه خبر: مهلت تحویل قراردادهای آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری مرحله دوم دانشجویان مشمول دریافت جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97 حداکثر تا مورخ 20/12/97 اعلام می گردد.

دانشجویان گرامی: قراردادهای آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری مرحله دوم را بر اساس مقررات اعطای جایزه تحصیلی در سال تحصیلی 98-97 بنیاد ملی نخبگان و مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه تنظیم نمایید و تا مورخ 97.12.20 به همراه گزارش کار مرحله اول به کارشناس مربوط در معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحویل دهید تا برای بارگذاری مدارک مذکور در سامانه سینا اقدام گردد.
تأکید می شود برای اقدام مذکور فقط از فرم قراردادها و گزارش انجام کار موجود در این اطلاعیه استفاده نمایید.

چند نکته مهم برای یادآوری در بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

  1. مدت قرارداد نیم سال اول از 97.7.1 تا 97.11.15 و مدت قرار داد نیم سال دوم از 97.11.15 تا 98.3.31 می باشد.
  2. درصورت ادامه فعالیت دانشجو در فصل تابستان و تأیید بنیاد، اعتبار پژوهش یاری/ فن یاری برای سه ماهه تابستان نیز پرداخت می شود.
  3. چنانچه دانشجو پیش از اتمام یک نیم سال فعالیت آموزش یاری/ پژوهش یاری/ فن یاری رها کرده و عازم دوره فرصت مطالعاتی شود اعتبارهای مذکور در آن نیم سال به وی تعلق نمی گیرد.
  4. برای بهره مندی از راتبه دانشجویی در نیم سال اول و دوم سال تحصیلی جاری لازم است گواهی انجام کار دانشجویی بر طبق قالب مندرج در " راهنمای اعطای جایزه تحصیلی " تکمیل و از سوی معاون آموزشی/ دانشجویی/ پژوهشی تأیید گردد و توسط کارشناس دانشگاه از طریق سامانه سینا برای بنیا نخبگان استان تهران ارسال شود.
  5. برای بهره مندی از اعتبار ارتباطات علمی لازم است فاکتورهای خرید، دارای تاریخ و در سربرگ انتشارات و ممهور به مهر آن باشد. در خصوص پرداخت حق عضویت در انجمن های خارجی لازم است تأیید استاد راهنما در سربرگ دانشگاه مبنی بر اعلام معادل ریالی مبلغ پرداخت شده ارائه گردد.
  6. برای بهره مندی از اعتبار آموزشی و اعتبار توانمندی کارآفرینی برای شرکت دانشجو در دوره ها/ کارگاه های آموزشی لازم است گواهی شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی در سربرگ موسسه برگزار کننده و ممهور به مهر آن باشد و عنوان دوره، تاریخ شروع و پایان دوره و مبالغ هزینه کرد در گواهی مربوط ذکر گردد.
  7. برای بهره مندی از بیمه تکمیلی، بارگذاری تصویر دفترچه بیمه پایه متقاضی که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده است و درج شماره حساب و شماره شبای آن جهت انجام واریزها از سوی موسسه بیمه گر ضروری است.
  8. براساس مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان و هیأت رئیسه دانشگاه برای بهره مندی از اعتبار قراردادهای آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری ارائه مدرک معتبر زبان انگلیسی الزامی می باشد.
  9. برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از سایر تسهیلات، ضمن مراجعه به وبگاه بنیاد ملی نخبگان "Tehran.bmn.ir" در قسمت "تسهیلات و حمایت ها" در بخش "دانشجویان" مقررات اعطای جایزه های تحصیلی در سال تحصیلی 98-97 را مطالعه نمایید.

 

منبع خبر: اداره شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان


4 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 8259