متن کامل خبر


 
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال اول 97- 98

خلاصه خبر: برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال اول 97- 98

نام درس روز تاریخ ساعت نام استاد مکان آزمون
زبان و نگارش فارسی شنبه 22/10/97 10-8
 • استاد خدایار / حاجیان
 • استاد ذوالفقاری
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن علامه
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن فرهیختگان
منطق و روش شناسی شنبه 22/10/97 12- 10
 • استادحجتی /استاد نبوی
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن علامه
تربیت اسلامی یکشنبه 23/10/97 10-8
 • استادایمانی/ استاد سجادی
 • استاد روحی
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن علامه
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن فرهیختگان
روش تدریس یکشنبه 23/10/97 12-10
 • استادحاتمی / استاد موسی پور
 • استاد فردانش
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن علامه
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن فرهیختگان
کاربرد روان شناسی در آموزش دوشنبه 24/10/97 10-8
 • استاد اسماعیلی/ استاد آزادفلاح
 • استاد فراهانی
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن علامه
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن فرهیختگان
روانشناسی یادگیری دوشنبه 24/10/97 12-10
 • استاد مهدویان
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن علامه
تکنولوژی آموزشی با تأکید بر آموزش سه شنبه 25/10/97 10-8
 • استاد حاتمی / استاد اکبری
 • استاد فردانش
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن علامه
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن فرهیختگان
اندیشه اسلامی سه شنبه 25/10/97 12-10
 • استاد شکوری / استاد روحی
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن علامه
روش شناسی چهار شنبه 26/10/97 10-8
 • نبوی
 • دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم سالن علامه

 

 

منبع خبر: گروه دروس مدرسی


5 دی 1397 / تعداد نمایش : 3500