متن کامل خبر


 
اطلاعیه تمدید مازاد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر 1394

خلاصه خبر: قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه سال 1394(موضوع تمدید سنوات مازاد تحصیلی)

بر اساس مصوبه شماره 433 مورخ 14/08/1397 کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه "در صورتیکه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر 1394 بر اساس تمدید تحصیلی مرحله دوم و تمدید کلی کمیسیون در تاریخ مقرر موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده اند ،مقرر شد چنانچه این دانشجویان فرم تکمیل شده کمیسیون بررسی موارد خاص و تقاضای کتبی خود مبنی بر تمدید مازاد تحصیلی در قالب مفاد شیوه نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت مجاز تحصیلی مصوب 19/10/1389 هیات رئیسه دانشگاه را به مدیریت آموزشی دانشگاه تحویل نمایند، آن مدیریت مجاز است بر حسب مورد نسبت به انجام تمدید تحصیلی فقط برای دانشجویان آماده دفاع از پایان نامه حداکثر تا 30/09/1397 اقدام نماید.در صورت عدم دفاع دانشجویان از پایان نامه در مهلت مقرر حکم اخراج صادر شود"

لذا دانشجویان مذکور در صورتیکه تا پایان آذر از پایان نامه خود دفاع خواهندنمود، ضروری است حداکثر تا 10/09/1397 نسبت به تکمیل فرم کمیسیون موارد خاص اقدام نموده و جهت ارسال آن به مدیریت آموزشی دانشگاه تحویل آموزش دانشکده نمایند.

 

منبع خبر: مدیریت امور آموزشی


21 آبان 1397 / تعداد نمایش : 16629