متن کامل خبر


 
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 97-96

خلاصه خبر: برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال دوم 97-96

نام درس روز تاریخ ساعت نام استاد مکان آزمون
زبان و نگارش فارسی یکشنبه 27/3/97 10-8
 • خانم دکترحاجیان /آقای دکتر خدایار
 • آقای دکتر ذوالفقاری
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن شهدای گمنام در طبقه زیرزمین دانشکده علوم انسانی
منطق و روش شناسی یکشنبه 27/3/97 12- 10
 • آقای دکتر حجتی/ آقای دکتر نبوی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
تربیت اسلامی دوشنبه 28/3/97 10-8
 • آقای دکتر باقری / آقای دکتر سجادی
 • آقای دکتر ایمانی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن شهدای گمنام در طبقه زیرزمین دانشکده علوم انسانی
کاربرد روان شناسی در آموزش دوشنبه 28/3/97 12-10
 • آقای دکتر آزادفلاح / آقای دکتر فراهانی
 • خانم دکتر اسماعیلی نسب
 • آقای دکتر الهیاری
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی سالن
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
 • سالن شهدای گمنام در طبقه زیرزمین دانشکده علوم انسانی
روش تدریس دوشنبه 28/3/97 15-13:30
 • آقای دکتر فردانش / آقای دکتر حاتمی
 • آقای دکتر نوروزی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن شهدای گمنام در طبقه زیرزمین دانشکده علوم انسانی
روانشناسی یادگیری سه شنبه 29/3/97 10-8
 • آقای دکتر مهدویان
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
اندیشه اسلامی سه شنبه 29/3/97 12-10
 • آقای دکتر روحی / آقای دکتر شکوری
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
تکنولوژی آموزشی با تأکید بر آموزش چهارشنبه 30/3/97 10-8
 • آقای دکتر فردانش / آقای دکتر نوروزی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
روش شناسی چهارشنبه 30/3/97 12-10
 • آقای دکتر نبوی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی

 

 

منبع خبر: گروه دروس مدرسی


8 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 22909